Kk HD Corpo.jpg

MABUHAY!

Abutin natin ang rurok ng inyong kakayanan.

Bawat Pilipino ay dapat makatanggap ng mataas na kalidad na serbisyong Physical Therapy (PT) anuman ang kakayanang pinansiyal ng kaniyang pamilya.

 

Umiwas sa pila, sa dami ng tao at paghihintay! Personal na pangangalaga ang kakatok sa inyong pinto. Ang aming licensed PTs ay pwedeng dumalaw sa inyong tahanan. Kung PT Clinic naman ang hanap ninyo, pwedeng dumalaw sa aming BGC, Makati at Cebu clinics. Ah, mamamangha kayo sa kakayahan ng online PT sessions na mabago ang inyong buhay. Kahit alin pa ang mas gusto ninyo, pumili na kayo! Hayaan ninyong gabayan namin kayo para sa maginhawang pagkilos.

TERMS & CONDITIONS FOR THE 6+1 PROMO

  • This promo could be gifted to a friend or family member who would benefit for physical therapy services.

  • This promo may be used for personal consumption.

  • There is no limit to the number of packages availed of per person.

  • This promo is valid from the date of announcement until December 31, 2022. 

  • This promo can only be availed of until the said date but sessions might be carried over until 2023.

  • Each promo package is valid for 2 months from the date of purchase.

  • This promo is only redeemable in Metro Manila, Cavite, Rizal and Cebu.

  • Bookings could be done through Gilda at 09350151682 or  09956738945

  • Changes to scheduled visits must be made no less than 24 hours before the session. Otherwise, the scheduled session will be forfeited.

  • Ensure that you have consulted with a Doctor prior to engaging in physical therapy services

Services