JOSH MANOHARAN

Founder, Physical Therapist

Si Josh ay isang Pilipinong Physical Therapist (PT) na nagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) - Manila. Nakapagsanay at nakapagtrabaho siya sa iba't-ibang klinika at gym dito sa atin at sa ibang bansa.


Layunin ng kakayanan.org na makapaghatid ng mataas na kalidad na serbisyong physical therapy sa bawat Pilipinong nangangailangan nito, anuman ang kakakayanang pinansiyal ng kanilang pamilya. 

Kung may kabutihang naidulot ang pandemiya, ito ay ang mahusay nating paggamit sa teknolohiya gaya ng internet. Tayo nang magpagaling at magpalakas online! 

TELEREHAB PACKAGES

Josh%20G_edited.jpg

Para sa magbo-book ng isa o higit pang sessions, may mga packages na pagpipilian. Mag-usap muna tayo! Maaaring magbayad pagkatapos.

Mag-book na muna po.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

    PAAANO KAMI NAGSIMULA?