top of page
PRIVACY STATEMENT

Pinahahalagahan ng Kakayanan.org ang iyong privacy at ang seguridad ng iyong personal na data. Sa pagsunod sa Batas ng Republika Blg. 10173 na kilala rin bilang Data Privacy Act ng 2012, pinananatili ng nasabing institusyon ang mga responsibilidad nito patungkol sa data na kinokolekta nito, pinoproseso, ibinabahagi at itatapon ang iyong personal na data na nakolekta mula sa mga form na ito ay maa-access lamang sa mga awtorisadong miyembro ng Kakayanan.org. Ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad ay nasa lugar upang matiyak na ang iyong personal na data, tulad ng - ngunit hindi limitado sa - buong pangalan, trabaho, lugar ng trabaho, e-mail address at numero ng contact ay gagamitin lamang para sa layunin ng mga sesyon ng pisikal na therapy.

Titiyakin ng samahan at ng tauhan nito na ang naitapon na data ay hindi maa-access para sa karagdagang pagproseso o hindi awtorisadong pag-access ng publiko. Hindi dapat ibunyag o ibahagi ng Kakayanan.org ang impormasyon ng mga pasyente / kliyente nang wala silang pahintulot. PAGSANG-AYON: Sa pamamagitan ng pagpunan ng mga form, kinukumpirma ko na nabasa ko ang Data Privacy Statement ng Kakayanan.org at sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ang aking pahintulot para sa mga nasabing institusyon na kolektahin, i-record, at ayusin ang personal na impormasyon na ibibigay ko. Pinatitiyak ko rin ang aking karapatang mabatid, upang tanggihan ang pagkolekta at pagproseso ng data, at bawiin ang aking personal na data sa anumang naibigay na oras alinsunod sa mga probisyon ng Batas Republika Blg. 10173 o ang Batas sa Pagkapribado ng Data ng 2012. Dapat ko bang bawiin ang lahat ng aking impormasyon mula sa sistemang ito, magpapadala ako ng isang personal na mensahe sa impormasyon@kakayanan.org.

bottom of page